Top 1000 Most Common words in Azerbaijani

top 1000 most common words in azerbaijani
top 1000 most common words in azerbaijani

These are the Top 1000 most common words in Azerbaijani language used in everyday conversations.

Feel free to memorize them and enjoy learning new languages.

*Examples for every word will be added in the near bright future so stay tuned.
*Download pdf at the end*

NumberAzerbaijaniin English
1kimias
2mənI
3onunhis
4othat
5beləhe
6idiwas
7üçünfor
8onon
9varare
10iləwith
11onlarthey
12olmaqbe
13atat
14birone
15varhave
16buthis
17dənfrom
18tərəfindənby
19istihot
20wordword
21lakinbut
22what
23bəzisome
24ediris
25vaxtit
26sizyou
27və yaor
28idihad
29buthe
30of
31qədərto
32and
33aa
34dain
35bizwe
36bilərsinizcan
37həyataout
38digərother
39idiwere
40hansıwhich
41etməkdo
42onlarıntheir
43vaxttime
44əgərif
45olacaqwill
46necəhow
47bildiribsaid
48biran
49həreach
50deməktell
51yoxdurdoes
52dəstset
53üçthree
54istəyirəmwant
55havaair
56quyuwell
57also
58oynamaqplay
59kiçiksmall
60sonend
61qoymaqput
62evhome
63oxumaqread
64əlhand
65portport
66böyüklarge
67sehrspell
68əlavə etməkadd
69həttaeven
70torpaqland
71buradahere
72lazımdırmust
73böyükbig
74yüksəkhigh
75beləsuch
76izləməkfollow
77aktact
78niyəwhy
79soruşmaqask
80menmen
81dəyişiklikchange
82getdiwent
83yüngüllight
84cürkind
85offoff
86ehtiyacneed
87evhouse
88şəkilpicture
89çalışmaqtry
90usus
91yenidənagain
92heyvananimal
93nöqtəpoint
94anamother
95dünyaworld
96yaxınnear
97qurmaqbuild
98özüself
99torpaqearth
100atafather
101hər hansı birany
102yeninew
103work
104hissəpart
105almaqtake
106almaqget
107yerplace
108etdimade
109yaşamaqlive
110haradawhere
111sonraafter
112geriback
113azlittle
114yalnızonly
115dəyirmiround
116manman
117ilyear
118gəldicame
119göstərməkshow
120hərevery
121yaxşıgood
122meme
123verməkgive
124bizimour
125altındaunder
126adıname
127çoxvery
128vasitəsiləthrough
129yalnızjust
130formform
131cümləsentence
132böyükgreat
133düşünməkthink
134deməksay
135köməkhelp
136aşağılow
137lineline
138fərqlənirdiffer
139çevirməkturn
140səbəbcause
141çoxmuch
142ortamean
143əvvəlbefore
144gedişmove
145sağright
146oğlanboy
147köhnəold
148çoxtoo
149eynisame
150oshe
151bütünall
152oradathere
153zamanwhen
154upup
155istifadəuse
156Sizinyour
157yolway
158haqqındaabout
159çoxmany
160sonrathen
161onlarathem
162yazmaqwrite
163kiwould
164kimilike
165beləso
166buthese
167özher
168uzunlong
169etməkmake
170şeything
171görməksee
172onahim
173ikitwo
174varhas
175baxmaqlook
176dahamore
177günday
178bilərcould
179getməkgo
180gəlməkcome
181etdidid
182sayınumber
183səssound
184heç birno
185ənmost
186xalqpeople
187mənimmy
188üzərindəover
189öyrənməkknow
190suwater
191dahathan
192zəng edincall
193ilkfirst
194kimwho
195maymay
196aşağıdown
197sideside
198olmuşdurbeen
199indinow
200tapmaqfind
201başhead
202durmaqstand
203özown
204səhifəpage
205olmalıdırshould
206ölkəcountry
207aşkarfound
208cavabanswer
209məktəbschool
210böyüməkgrow
211təhsilstudy
212hələstill
213öyrənməklearn
214bitkiplant
215qapaqcover
216qidafood
217sunsun
218dördfour
219arasındabetween
220dövlətstate
221saxlamaqkeep
222gözeye
223heçnever
224Sonunculast
225qoylet
226fikirthought
227şəhərcity
228ağactree
229keçməkcross
230təsərrüfatfarm
231hardhard
232startstart
233bilərmight
234hekayəstory
235sawsaw
236uzaqfar
237dənizsea
238çəkməkdraw
239solleft
240geclate
241runrun
242yoxdurdon’t
243isəwhile
244mətbuatpress
245yaxınclose
246gecənight
247realreal
248həyatlife
249bir neçəfew
250şimalnorth
251kitabbook
252keçirməkcarry
253aldıtook
254elmscience
255yeməkeat
256otaqroom
257dostfriend
258başladıbegan
259fikiridea
260balıqfish
261dağmountain
262dayandırmaqstop
263bir dəfəonce
264bazabase
265eşitməkhear
266athorse
267cutcut
268əminsure
269izləməkwatch
270rəngcolor
271faceface
272Ağacwood
273əsasmain
274açıqopen
275görünürseem
276birlikdətogether
277növbətinext
278white
279uşaqchildren
280başlamaqbegin
281vargot
282gəzməkwalk
283misalexample
284azaltmaqease
285kağızpaper
286qrupgroup
287həmişəalways
288musiqimusic
289othose
290həmboth
291qiymətmark
292tez-tezoften
293məktubletter
294qədəruntil
295milemile
296çayriver
297avtomobilcar
298feetfeet
299qayğıcare
300ikincisecond
301kifayət qədərenough
302düzplain
303girlgirl
304adiusual
305gəncyoung
306hazırready
307baxabove
308heçever
309qırmızıred
310siyahısılist
311baxmayaraqthough
312hiss etməkfeel
313danışmaqtalk
314quşbird
315tezlikləsoon
316bədənbody
317dogdog
318ailəfamily
319birbaşadirect
320yaradırpose
321tərk etməkleave
322mahnısong
323ölçməkmeasure
324qapıdoor
325məhsulproduct
326qarablack
327qısashort
328saynumeral
329sinifclass
330küləkwind
331sualquestion
332başhappen
333tamcomplete
334gəmiship
335sahəsiarea
336yarımhalf
337rockrock
338orderorder
339yanğınfire
340cənubsouth
341problemproblem
342parçapiece
343bildiribtold
344bilirdiknew
345keçməkpass
346ildənsince
347üsttop
348bütünwhole
349kralking
350küçəstreet
351inchinch
352çoxaltmaqmultiply
353heç bir şeynothing
354Əlbəttəcourse
355qalmaqstay
356tamwheel
357dolğunfull
358gücforce
359maviblue
360objectobject
361qərardecide
362yerüstüsurface
363dərindeep
364moonmoon
365adaisland
366ayaqfoot
367sistemisystem
368məşğulbusy
369testtest
370rekordrecord
371qayıqboat
372ümumicommon
373qızılgold
374mümkünpossible
375təyyarəplane
376teminatımızıstead
377qurudry
378görəsənwonder
379gülüşlaugh
380minthousand
381əvvəlago
382RANran
383yoxlamaqcheck
384oyungame
385formashape
386eyniləşdirməkequate
387istihot
388darıxmaqmiss
389gətirdibrought
390istilikheat
391qarsnow
392şintire
393gətirməkbring
394bəliyes
395uzaqdistant
396doldurmaqfill
397şərqeast
398boyapaint
399dillanguage
400arasındaamong
401vahidunit
402gücpower
403şəhərtown
404gözəlfine
405müəyyəncertain
406uçmaqfly
407düşməkfall
408qurğuşunlead
409ağlamaqcry
410qaranlıqdark
411maşınmachine
412qeydnote
413gözləyinwait
414planplan
415rəqəmfigure
416starstar
417boxbox
418nounnoun
419sahəsindəfield
420istirahətrest
421düzgüncorrect
422edəable
423narınlamaqpound
424həyatadone
425gözəllikbeauty
426drivedrive
427qalxdıstood
428ehtivacontain
429önfront
430öyrətməkteach
431həftəweek
432finalfinal
433verdigave
434yaşılgreen
435ohoh
436tezquick
437inkişafdevelop
438oceanocean
439istiwarm
440pulsuzfree
441dəqiqəminute
442güclüstrong
443xüsusispecial
444ağılmind
445arxasındabehind
446aydınclear
447quyruqtail
448istehsalproduce
449faktfact
450spacespace
451eşitdimheard
452yaxşıbest
453saathour
454yaxşıbetter
455doğrutrue
456zamanıduring
457yüzhundred
458beşfive
459xatırlayıramremember
460addımstep
461erkənearly
462saxlamaqhold
463qərbwest
464torpaqground
465faizinterest
466olmaqreach
467fastfast
468verbverb
469oxumaqsing
470qulaq asmaqlisten
471altısix
472masatable
473səyahəttravel
474azless
475səhərmorning
476onten
477sadəsimple
478bir neçəseveral
479saitvowel
480doğrutoward
481müharibəwar
482laylay
483qarşıagainst
484modelpattern
485yavaşslow
486mərkəzicenter
487sevgilove
488şəxsperson
489pulmoney
490xidmətserve
491görünürappear
492yolroad
493mapmap
494yağışrain
495qaydarule
496idarəgovern
497çəkməkpull
498soyuqcold
499bildirişnotice
500səsvoice
501enerjienergy
502ovhunt
503ehtimalprobable
504bedbed
505qardaşıbrother
506yumurtaegg
507rideride
508mobilcell
509imanbelieve
510bəlkəperhaps
511yığmaqpick
512anisudden
513saymaqcount
514kvadratsquare
515səbəbreason
516uzunluğulength
517təmsilrepresent
518incəsənətart
519mövzusubject
520rayonregion
521ölçüsüsize
522dəyişirvary
523həllsettle
524danışmaqspeak
525çəkiweight
526ümumigeneral
527iceice
528maddəmatter
529circlecircle
530cütpair
531daxildirinclude
532bölməkdivide
533hecasyllable
534keçəfelt
535grandgrand
536topball
537hələyet
538dalğawave
539düşməkdrop
540ürəkheart
541amam
542Hazırdapresent
543ağırheavy
544dancedance
545mühərrikengine
546mövqeyiposition
547qolarm
548genişwide
549sailsail
550materialmaterial
551fraksiyafraction
552meşəforest
553oturmaqsit
554irqirace
555pəncərəwindow
556mağazastore
557yaysummer
558qatartrain
559yuxusleep
560sübut etməkprove
561təklone
562ayaqleg
563exerciseexercise
564divarwall
565tutmaqcatch
566mountmount
567arzuwish
568skysky
569boardboard
570sevincjoy
571qışwinter
572satsat
573yazılıwritten
574vəhşiwild
575alətiinstrument
576saxlanılırkept
577şüşəglass
578otgrass
579inəkcow
580job
581edgeedge
582Bürcsign
583səfərvisit
584keçmişpast
585yumşaqsoft
586funfun
587parlaqbright
588qazgas
589havaweather
590aymonth
591milyonmillion
592daşıyırlarbear
593rəngifinish
594xoşbəxthappy
595ümidhope
596gülflower
597geyindirinclothe
598qəribəstrange
599getdigone
600ticarəttrade
601melodymelody
602səfərtrip
603officeoffice
604almaqreceive
605sırarow
606ağızmouth
607dəqiqexact
608simvolusymbol
609ölməkdie
610azleast
611narahatlıqtrouble
612bağırmaqshout
613savayıexcept
614yazdıwrote
615toxumseed
616tontone
617qoşulmaqjoin
618gəlirsuggest
619təmizclean
620breakbreak
621ladylady
622yardyard
623artacaqrise
624pisbad
625zərbəblow
626neftoil
627qanblood
628toxunmaqtouch
629artıbgrew
630sentcent
631mixmix
632teamteam
633telwire
634qiymətcost
635itirilmişlost
636palıdıbrown
637taxmaqwear
638bağgarden
639bərabərequal
640göndərdisent
641downloadchoose
642düşdüfell
643uyğunfit
644axınıflow
645ədalətlifair
646bankbank
647toplamaqcollect
648yadda saxlasave
649nəzarətcontrol
650decimaldecimal
651qulaqear
652başqaelse
653olduqcaquite
654qırdıbroke
655halcase
656ortamiddle
657öldürməkkill
658sonson
659lakelake
660anmoment
661miqyaslıscale
662yüksəkloud
663yazspring
664müşahidəobserve
665uşaqchild
666düzstraight
667samitconsonant
668millətnation
669lüğətdictionary
670südmilk
671sürətspeed
672üsulmethod
673orqanorgan
674maaşpay
675əsrage
676bölməsection
677dondress
678buludcloud
679sürprizsurprise
680sakitquiet
681daşstone
682miniatürtiny
683Qalxmaclimb
684sərincool
685dizayndesign
686yoxsulpoor
687çoxlot
688təcrübəexperiment
689altbottom
690açarkey
691dəmiriron
692təksingle
693stickstick
694düzflat
695iyirmitwenty
696dəriskin
697smilesmile
698bürüşməkcrease
699holehole
700jumpjump
701babybaby
702səkkizeight
703kəndvillage
704meetmeet
705rootroot
706almaqbuy
707qaldırmaqraise
708həllsolve
709metalmetal
710olubwhether
711təkanpush
712yeddiseven
713maddəparagraph
714üçüncüthird
715edilirshall
716heldheld
717saçhair
718təsvirdescribe
719cookcook
720mərtəbəfloor
721yaeither
722nəticəresult
723yandırmaqburn
724təpəhill
725təhlükəsizsafe
726catcat
727əsrcentury
728hesabconsider
729növütype
730hüquqlaw
731bitbit
732sahilcoast
733surəticopy
734sözphrase
735səssizsilent
736hündürtall
737qumsand
738torpaqsoil
739rulonroll
740temperaturtemperature
741barmaqfinger
742sənayeindustry
743dəyərivalue
744mübarizəfight
745yalanlie
746döyməkbeat
747salmaqexcite
748təbiinatural
749viewview
750mənadasense
751kapitalcapital
752deyilwon’t
753kreslosuchair
754təhlükədanger
755meyvəfruit
756zənginrich
757qalınthick
758əsgərsoldier
759prosesprocess
760fəaliyyətoperate
761praktikapractice
762ayrı-ayrıseparate
763çətindifficult
764həkimdoctor
765edinplease
766qorumaqprotect
767günortanoon
768məhsulcrop
769müasirmodern
770elementelement
771hithit
772tələbəstudent
773künccorner
774partyparty
775təchizatısupply
776kiminwhose
777tapmaqlocate
778ringring
779xaraktercharacter
780həşəratinsect
781tutducaught
782dövrperiod
783göstəririndicate
784radioradio
785danışıbspoke
786atomatom
787insanhuman
788tarixhistory
789təsirieffect
790elektrikelectric
791gözləyirikexpect
792sümükbone
793railrail
794təsəvvür etməkimagine
795təminprovide
796razıyamagree
797beləlikləthus
798incəgentle
799qadınwoman
800kapitancaptain
801danışarlarguess
802zərurinecessary
803kəskinsharp
804qanadwing
805yaratmaqcreate
806qonşuneighbor
807yumawash
808batbat
809deyilrather
810izdihamcrowd
811qarğıdalıcorn
812müqayisə etməkcompare
813şerpoem
814stringstring
815zəngbell
816asılıdepend
817ətmeat
818ovuşdurmaqrub
819tubetube
820məşhurfamous
921dollardollar
822streamstream
823qorxufear
284mənzərəsight
825nazikthin
826üçbucaqtriangle
827planetplanet
828tələsməkhurry
829rəischief
830koloniyacolony
831saatclock
832minamine
833bağlamaqtie
834girməkenter
835majormajor
836təzəfresh
837Axtarışsearch
838göndərməksend
839sarıyellow
840topgun
841imkanallow
842çapprint
843ölüdead
844ləkəspot
845səhradesert
846kostyumsuit
847caricurrent
848liftlift
840gülrose
850gələcəkarrive
851mastermaster
852tracktrack
853valideynparent
854shoreshore
855bölmədivision
856hesabatısheet
857maddəsubstance
858üstünlükfavor
859əlaqəconnect
860postpost
861sərfspend
862chordchord
863yağfat
864şadglad
865orijinaloriginal
866payshare
867stansiyastation
868daddad
869çörəkbread
870ittihamcharge
871müvafiqproper
872barbar
873təklifoffer
874segmentsegment
875qulslave
876ördəkduck
877aniinstant
878bazarmarket
879dərəcədegree
880yaşayırpopulate
881cücəchick
882əzizdear
883düşmənenemy
884cavabreply
885içkidrink
886başoccur
887dəstəksupport
888çıxışspeech
889təbiətnature
890məsafərange
891buxarsteam
892motionmotion
893yolpath
894mayeliquid
895daxillog
896nəzərdəmeant
897quotientquotient
898dişteeth
899shellshell
900boyunneck
901oksigenoxygen
902şəkərsugar
903ölümdeath
904olduqcapretty
905bacarıqskill
906qadınwomen
907mövsümseason
908həllsolution
909maqnitmagnet
910gümüşsilver
911thankthank
912filialıbranch
913oyunumatch
914şəkilçisuffix
915xüsusiləespecially
916əncirfig
917qorxurafraid
918böyükhuge
919bacısister
920poladsteel
921müzakirə etməkdiscuss
922irəliforward
923oxşarsimilar
924yolguide
925təcrübəexperience
926hesabscore
927almaapple
928alıbbought
929rəhbərlikled
930meydançapitch
931coatcoat
932kütləvimass
933kartcard
934bandband
935kəndirrope
936slipslip
937qazanmaqwin
938yuxudream
939axşamevening
940vəziyyəticondition
941yemfeed
942aləttool
943ümumitotal
944əsasbasic
945iysmell
946valleyvalley
947nor
948doubledouble
949oturacaqseat
950davamcontinue
951məhəlləblock
952chartchart
953papaqhat
954satmaqsell
955uğursuccess
956şirkətcompany
957çıxmaqsubtract
958hadisəevent
959xüsusiləparticular
960müqavilədeal
961swimswim
962müddətterm
963qarşıopposite
964arvadwife
965ayaqqabıshoe
966çiyinshoulder
967yaymaqspread
968təşkil etməkarrange
969campcamp
970icadinvent
971pambıqcotton
972anadanborn
973müəyyəndetermine
974quartquart
975doqquznine
976yük maşınıtruck
977səsnoise
978səviyyəsilevel
979şanschance
980toplamaqgather
981shopshop
982uzatmaqstretch
983atmaqthrow
984parlaqshine
985əmlakproperty
986sütuncolumn
987molekulmolecule
988seçinselect
989yanlışwrong
990bozgray
991təkrarrepeat
992tələbrequire
993genişbroad
994hazırlamaqprepare
995duzsalt
996burunnose
997cəmplural
998hirsanger
999iddiaclaim
1000qitəcontinent

Feel free to download the list below

Download pdf

Another most famous language

EnglishSpanishFrenchHindi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap