Top 1000 most common words in Basque

These are the top 1000 most common words used in everyday Basque conversations.

Feel free to memorize them and enjoy learning new languages.

*Examples for every word will be added soon, keep learning:)

NumberBasque Wordsin English
1bezalaas
2II
3berehis
4dutenthat
5zuenhe
6izan zenwas
7forfor
8anon
9daudeare
10Honekinwith
11dutethey
12izanbe
13atat
14batone
15dutehave
16honetanthis
17tikfrom
18araberaby
19hothot
20hitzaword
21bainabut
22zerwhat
23batzuksome
24dais
25berauit
26youyou
27edoor
28izanhad
29duthe
30ofof
31arteto
32etaand
33aa
34inin
35duguwe
36ahalcan
37outout
38besteother
39zirenwere
40bertanwhich
41egindo
42berentheir
43denboratime
44badaif
45izangowill
46nolahow
47esansaid
48batenan
49bakoitzakeach
50esangotell
51ez dudoes
52setset
53hiruthree
54nahiwant
55aireair
56ondowell
57halaberalso
58jolastuplay
59txikismall
60endend
61jarriput
62hasierahome
63irakurriread
64eskukohand
65portukoport
66handilarge
67ortografiaspell
68gehituadd
69areeven
70lurrakland
71hemenhere
72muztioamust
73bigbig
74handikohigh
75hala nola,such
76jarraitufollow
77ekintzaact
78zergatikwhy
79eskatuask
80gizonakmen
81aldaketachange
82joanwent
83argialight
84nolakokind
85offoff
86beharneed
87etxeahouse
88argazkipicture
89saiatutry
90gurekinus
91berriroagain
92animaliaanimal
93puntuapoint
94amakmother
95munduanworld
96gertunear
97eraikitzekobuild
98autoself
99lurraearth
100aitafather
101edozeinany
102berrianew
103lanawork
104partpart
105hartutake
106lortuget
107lekuplace
108eginmade
109bizilive
110nonwhere
111ondorenafter
112atzeraback
113apurlittle
114bakarrikonly
115txandanround
116manman
117urtekoyear
118dugunikcame
119showshow
120behinevery
121onagood
122meme
123emangive
124gureour
125peanunder
126izenaname
127osovery
128bidezthrough
129besterikjust
130formularioform
131Gogoratusentence
132handiagreat
133ustethink
134esansay
135lagunhelp
136txikialow
137lineline
138datozdiffer
139txandaturn
140kausacause
141askozmuch
142esan nahimean
143aurretikbefore
144mugimendumove
145eskuinekoright
146mutikoboy
147zaharraold
148tootoo
149berasame
150zuenshe
151guztiakall
152ezthere
153deneanwhen
154sortuup
155erabilerause
156zureyour
157eraway
158buruzabout
159askomany
160Orduzthen
161horiekthem
162idatziwrite
163ibawould
164bezalalike
165beraz,so
166horiekthese
167bereher
168luzealong
169egitekomake
170gauzathing
171ikusisee
172zionhim
173bitwo
174dituhas
175begiratulook
176gehiagomore
177egunday
178Couldcould
179joango
180zatozcome
181egindid
182zenbakianumber
183soinuasound
184nono
185gehienmost
186jendepeople
187niremy
188baino gehiagoover
189jakingoknow
190urawater
191bainothan
192deiacall
193lehenengoafirst
194norwho
195maymay
196beheradown
197alboside
198izanbeen
199orainnow
200aurkitufind
201buruahead
202standstand
203eginown
204orriapage
205beharko luketeshould
206countrycountry
207aurkitufound
208erantzunaanswer
209eskolaschool
210haztengrow
211azterketastudy
212oraindikstill
213ikasilearn
214landareplant
215covercover
216janariafood
217eguzkiasun
218laufour
219artekobetween
220egoerastate
221mantentzekokeep
222begieye
223inoiz eznever
224azkenlast
225utzilet
226pentsatuthought
227hiriacity
228zuhaitztree
229zeharkatukocross
230baserrikofarm
231gogorhard
232hasierastart
233agianmight
234istorioastory
235sawsaw
236urrunfar
237seasea
238marraztudraw
239utzileft
240berandulate
241runrun
242ezdon’t
243bitarteanwhile
244prentsapress
245itxiclose
246gaueannight
247benetakoreal
248bizitzalife
249gutxifew
250iparraldeannorth
251liburuabook
252egitekocarry
253hartutook
254zientziascience
255janeat
256gelaroom
257lagunfriend
258hasibegan
259ideiaidea
260arrainfish
261mendiamountain
262gelditzekostop
263behinonce
264basebase
265entzunhear
266zaldihorse
267ebakicut
268Ziursure
269ikusiwatch
270koloreacolor
271aurpegiface
272egurrawood
273nagusiamain
274openopen
275badirudiseem
276elkarrekintogether
277hurrengonext
278zuriwhite
279haurrakchildren
280hasikobegin
281lortugot
282oinezwalk
283Adibidezexample
284erraztasunaease
285paperpaper
286taldeagroup
287betialways
288musicmusic
289horiekthose
290baiboth
291markamark
292askotanoften
293gutunaletter
294arteuntil
295miliamile
296ibaiarenriver
297autoacar
298oinakfeet
299zainketacare
300bigarrensecond
301nahikoaenough
302arruntaplain
303neskagirl
304ohikoa denusual
305gazteyoung
306prestready
307Goikoabove
308inoizever
309gorriared
310zerrendalist
311nahizthough
312sentitzenfeel
313eztabaidatalk
314txoribird
315lastersoon
316gorputzabody
317txakurdog
318familiarifamily
319zuzenekodirect
320posepose
321utzileave
322songsong
323neurtzekomeasure
324ateadoor
325produktuaproduct
326beltzablack
327laburrashort
328numeralnumeral
329classclass
330haizeawind
331questionquestion
332gertatukohappen
333osoacomplete
334ontziaship
335Zonaldearea
336erdiahalf
337rockrock
338ordenaorder
339suafire
340hegoaldeansouth
341arazoaproblem
342piezapiece
343esantold
344bazekienknew
345gainditupass
346geroztiksince
347toptop
348osoawhole
349kingking
350kaleanstreet
351hazbetekoinch
352biderkatumultiply
353nothingnothing
354ikastaroacourse
355egonaldiastay
356gurpilawheel
357osoafull
358indarreanforce
359blueblue
360objektuobject
361erabakitzekodecide
362azalerasurface
363sakonadeep
364ilargiamoon
365uhartekoisland
366oinezfoot
367sistemasystem
368lanpetutabusy
369probatest
370recordrecord
371txalupaboat
372ohikoacommon
373urregold
374posiblepossible
375hegazkinaplane
376ordestead
377lehorradry
378galdetzenwonder
379barrelaugh
380milathousand
381agoago
382ranran
383egiaztatucheck
384Partidagame
385formashape
386equateequate
387hothot
388missmiss
389ekarribrought
390beroheat
391elurrasnow
392pneumatikoentire
393ekarribring
394baiyes
395urrutikodistant
396betefill
397ekialdeaneast
398margotzekopaint
399hizkuntzalanguage
400arteanamong
401unitateaunit
402powerpower
403herritown
404finafine
405zenbaitcertain
406heganfly
407erorifall
408ekarlead
409oihucry
410darkdark
411makinamachine
412oharnote
413itxaronwait
414planplan
415zifrafigure
416izarrastar
417kutxabox
418nounnoun
419eremufield
420gainerakoakrest
421zuzenacorrect
422gaiable
423librapound
424donedone
425edertasunabeauty
426Pasedrive
427koastood
428edukicontain
429aurreanfront
430irakastekoteach
431asteaweek
432finalfinal
433emangave
434berdeagreen
435ohoh
436azkarraquick
437garatzeadevelop
438ozeanoocean
439epelawarm
440freefree
441minutuminute
442indartsustrong
443bereziakspecial
444mindmind
445atzeanbehind
446argiclear
447buztanatail
448ekoiztekoproduce
449Izanfact
450espazioaspace
451entzunheard
452onenabest
453orduhour
454hobetobetter
455egiatrue
456zeharduring
457ehunhundred
458bostfive
459gogoraturemember
460urratsstep
461hasieranearly
462eutsihold
463westwest
464lurreanground
465interesinterest
466iristekoreach
467azkarrafast
468aditzaverb
469abestusing
470entzutekolisten
471seisix
472taulatable
473bidaiatravel
474gutxiagoless
475goizeanmorning
476hamarten
477sinplesimple
478hainbatseveral
479bokalvowel
480alderatoward
481gerrawar
482arautukolay
483aurkaagainst
484ereduapattern
485motelaslow
486zentroacenter
487maitasunlove
488pertsonaperson
489diruamoney
490baliokoserve
491agertzenappear
492errepideroad
493mapamap
494eurirain
495araurule
496gobernatzekogovern
497tirapull
498hotzacold
499oharranotice
500ahotsavoice
501energiaenergy
502ehizahunt
503probableprobable
504oheanbed
505anaiabrother
506arrautzaegg
507rideride
508zelulacell
509sinestenbelieve
510agianperhaps
511jasopick
512Bat-bateansudden
513zenbatucount
514karratusquare
515arrazoiareason
516luzeralength
517adieraztenrepresent
518artart
519gaiasubject
520eskualdearegion
521tamainasize
522aldatu egiten diravary
523konformatusettle
524hitz eginspeak
525pisuweight
526Orogeneral
527izotzice
528Gaiamatter
529zirkuluacircle
530bikoteapair
531besteak beste,include
532arrailadivide
533silabasyllable
534sentitufelt
535grandgrand
536pilotaball
537oraindikyet
538uhinwave
539jaregindrop
540bihotzaheart
541Niam
542gaurpresent
543heavyheavy
544dantzadance
545motorraengine
546posizioposition
547armarm
548zabalwide
549sailsail
550materialamaterial
551Frakziofraction
552basoaforest
553eserisit
554lasterketarace
555leihoawindow
556dendastore
557udansummer
558trenatrain
559loasleep
560frogatzekoprove
561bakartilone
562hankaleg
563ariketaexercise
564hormawall
565catchcatch
566mountmount
567Nahiwish
568zeruasky
569taulaboard
570pozajoy
571neguawinter
572satsat
573idatzizkowritten
574basawild
575instrumentuainstrument
576mantendukept
577beiraglass
578belarragrass
579behicow
580lanajob
581ertzaedge
582zeinusign
583bisitavisit
584iraganeanpast
585bigunsoft
586funfun
587distiratsuabright
588gasgas
589eguraldiweather
590Hilekomonth
591milioimillion
592bearbear
593akaberafinish
594zoriontsuhappy
595esperohope
596loreflower
597clotheclothe
598arrarostrange
599gonegone
600merkataritzatrade
601melodiamelody
602bidaiatrip
603bulegoaoffice
604jasotzekoreceive
605ilararow
606ahoamouth
607zehatzaexact
608sinbolosymbol
609hiltzendie
610gutxienezleast
611arazoaktrouble
612oihushout
613salbuexcept
614idatziwrote
615haziaseed
616tonuatone
617apuntajoin
618iradokitzensuggest
619garbiclean
620breakbreak
621andrelady
622patiorayard
623igokorise
624txarrabad
625kolpeblow
626olioaoil
627odolblood
628ukitutouch
629hazigrew
630centcent
631nahastumix
632taldeakteam
633wirewire
634kostuacost
635galdutalost
636marroibrown
637higadurawear
638lorategiagarden
639berdinaequal
640bidalisent
641aukeratuchoose
642jaitsifell
643kabitzenfit
644osotasuneanflow
645azokafair
646bankuabank
647biltzekocollect
648gordesave
649kontrolacontrol
650hamartarrekindecimal
651belarriaear
652elseelse
653nahikoquite
654hautsibroke
655Kasucase
656Erdialdetikmiddle
657hiltzekokill
658semeason
659lakulake
660unemoment
661eskalascale
662ozenloud
663udaberrianspring
664behatzenobserve
665Umearenchild
666zuzenstraight
667kontsonanteconsonant
668nazioanation
669hiztegiadictionary
670esneamilk
671abiaduraspeed
672metodomethod
673organoarenorgan
674ordaindupay
675adinaage
676ataleansection
677soinekodress
678hodeicloud
679sorpresasurprise
680lasaiakquiet
681harriastone
682tinytiny
683Igoeraclimb
684coolcool
685diseinuadesign
686pobreapoor
687askolot
688esperimentuaexperiment
689beheanbottom
690giltzakey
691burdinairon
692bakarsingle
693makilastick
694lauaflat
695hogeitwenty
696azalaskin
697irribarresmile
698creasecrease
699zulohole
700saltojump
701haurrababy
702zortzieight
703herrikovillage
704betemeet
705erroaroot
706erosibuy
707goratzenraise
708konpontzekosolve
709metalmetal
710alawhether
711pushpush
712zazpiseven
713paragrafoanparagraph
714hirugarrenthird
715errejimenashall
716mantendutakoheld
717ileahair
718deskribatukodescribe
719sukaldaricook
720solairuanfloor
721baieither
722emaitzaresult
723erreburn
724muinohill
725segurusafe
726katucat
727mendeancentury
728kontuan hartuconsider
729motatype
730legealaw
731bitbit
732kostaldeancoast
733kopiacopy
734Esaldiphrase
735isilasilent
736altutall
737hareasand
738lurzoruarensoil
739rollroll
740tenperaturatemperature
741hatzfinger
742industriaindustry
743baliovalue
744borrokafight
745gezurlie
746beatbeat
747urdurituexcite
748naturalnatural
749ikuspegiaview
750zentzusense
751capitalcapital
752izango ezwon’t
753aulkiachair
754arriskuandanger
755frutafruit
756aberatsarich
757lodithick
758soldadusoldier
759prozesuaprocess
760funtzionatzekooperate
761praktikanpractice
762Apartekoseparate
763zailadifficult
764doctordoctor
765mesedezplease
766babestekoprotect
767eguerdiannoon
768laborantzacrop
769modernoamodern
770elementuelement
771hithit
772ikaslearenstudent
773kornercorner
774festaparty
775hornikuntzasupply
776zeinenwhose
777kokatzekolocate
778ringring
779pertsonaiacharacter
780intsektueninsect
781harrapatucaught
782epeaperiod
783adieraztenindicate
784radioradio
785mintzatuspoke
786atomoatom
787gizahuman
788historiahistory
789efektueffect
790elektrikoaelectric
791esperoexpect
792hezurbone
793trenbiderail
794imajinatuimagine
795ematenprovide
796adosagree
797horrelathus
798leunagentle
799emakumeawoman
800Kapitainakcaptain
801asmatzenguess
802beharrezkoanecessary
803zorrotzsharp
804Ezenarrowing
805sortucreate
806bizilagunaneighbor
807garbiketawash
808Batbat
809baizikrather
810Zaleakcrowd
811artocorn
812alderatucompare
813poemapoem
814kateastring
815kanpaibell
816mendekoakdepend
817haragimeat
818RUBrub
819hoditube
820ospetsuafamous
921dolarrakdollar
822errekastream
823beldurrafear
284ikusmenasight
825mehethin
826triangelutriangle
827planetaplanet
828presarikhurry
829buruzagichief
830koloniacolony
831erlojuarenclock
832minemine
833Berdinketatie
834idatzienter
835nagusienmajor
836freskoafresh
837bilaketasearch
838bidalisend
839horiayellow
840pistolagun
841baimenduallow
842inprimatuprint
843hildakodead
844Lekuspot
845basamortukodesert
846trajeasuit
847egungocurrent
848igogailualift
840igorose
850iristenarrive
851mastermaster
852pistatrack
853gurasoaparent
854shoreshore
855zatiketadivision
856fitxasheet
857substantziasubstance
858mesedefavor
859konektatuconnect
860postpost
861pasatzekospend
862akordeakchord
863gantzfat
864pozikglad
865originaloriginal
866shareshare
867geltokiastation
868daddad
869ogiabread
870kobratzencharge
871egokiaproper
872barbar
873eskaintzaoffer
874segmentusegment
875esklabuslave
876ahateduck
877instantinstant
878merkatuamarket
879mailadegree
880populatupopulate
881Chickchick
882maiteadear
883etsaiarenenemy
884erantzunreply
885edaridrink
886gertaoccur
887laguntzasupport
888hitzaldianspeech
889naturanature
890sortarange
891lurrunsteam
892motionmotion
893bideapath
894likidoaliquid
895saioa hasilog
896ekarrimeant
897zatiduraquotient
898hortzakteeth
899shellshell
900lepoanneck
901oxigenooxygen
902azukresugar
903heriotzadeath
904nahikopretty
905skillskill
906emakumeakwomen
907denboraldianseason
908irtenbidesolution
909imanmagnet
910zilarsilver
911eskerrikthank
912adarrabranch
913partidumatch
914atzizkiasuffix
915batez ere,especially
916pikufig
917beldurafraid
918handihuge
919arrebasister
920steelsteel
921eztabaidatzekodiscuss
922aurreraforward
923antzekosimilar
924orientatzeaguide
925Eskarmentuexperience
926puntuazioscore
927sagarapple
928erosibought
929buruled
930zelaiapitch
931berokiacoat
932masamass
933txartelcard
934bandband
935sokarope
936lapsusslip
937irabaziwin
938ametsdream
939arratsaldeanevening
940baldintzacondition
941feedfeed
942tresnatool
943guztiratotal
944oinarrizkobasic
945usainasmell
946haranvalley
947eztanor
948bikoitzadouble
949eserlekuaseat
950jarraitzekocontinue
951blokeblock
952taulachart
953hathat
954saltzekosell
955arrakastasuccess
956konpainiacompany
957kenketaksubtract
958ekitaldiaevent
959berezikiparticular
960akordiodeal
961igeriswim
962epeterm
963kontrakoaopposite
964emazteawife
965zapatilashoe
966sorbaldarenshoulder
967hedapenaspread
968antolatuarrange
969campcamp
970asmatukoinvent
971kotoiacotton
972Bornborn
973zehaztekodetermine
974quartquart
975bederatzinine
976kamioitruck
977zaratanoise
978mailalevel
979aukerachance
980bildugather
981dendashop
982tartestretch
983botathrow
984distirashine
985jabetzaproperty
986zutabecolumn
987molekulamolecule
988hautatuselect
989okerwrong
990grisagray
991errepikaturepeat
992eskatzenrequire
993zabalbroad
994prestatuprepare
995gatzasalt
996sudurranose
997pluralplural
998haserreaanger
999erreklamazioaclaim
1000kontinentekocontinent

Top 1000 most common words in Basque

here is the complete list of the top 1000 most common words in the Basque language feel free to download it from the link below.

Toss me an email here i will send you the pdf

top1000mostcommon@gmail.com

More languages

EnglishSpanishFrenchHindi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap